صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 4992

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/06/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/07/26


علی اکبر امین بیدختی
درجهاستادیار
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
a_aminbeidokhti@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.semnan.ac.ir/aaminbeidokhti
آدرس محل کار تلفن
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتیثابت0232---3624250

آدرس محل تدریس تلفن
شماره تماس محل حضور در دانشکده گردشگریثابت0231 --3335405