فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/02/21   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1392/03/01


دکتر عبدالحسین فریدون
درجهدانشیار
تاریخ تولد1334/10/01
محل تولد سمنان
علایق شخصی مطالعه-مسافرت- تماشای مسابقات ورزشی -
پست الکترونیکی (E_mail)
afereidoon@semnan.ac.ir
ab.fereidoon@gmail.com
ab.fereidoon@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FhZhI0IAAAAJ&view_op=list_works&cstart=20
<a href="http://www.intechopen.com/books/nanorods" title="Nanorods">Nanorods</a>