صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 2596

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/06/15   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1391/06/15


دکتر علی غفاری
درجهاستاد
تاریخ تولد1351/05/20
محل تولد فیروزکوه
علایق شخصی آنالیز هارمونیک و جبرهای باناخ