صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/08/04   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/10/13


دکتر عبدالحسین حداد
درجهاستادیار
پست الکترونیکی (E_mail)
ahadad@semnan.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
دانشكده مهندسي عمرانثابت٣٣٥٤١٢١-

سایر تلفن ها
ثابت0231-3354121