صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3771

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/11/04   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1391/11/04


دکتر علی معدنشکاف
درجهدانشیار
تاریخ تولد1344/01/01
محل تولد کرج
علایق شخصی رسته ها و توپوس ها
نمایش تکواره ها و طبقه بندی همولوژیکی آن ها
نظریه مشبکه ها و جبرهای بولی
نظریه ابرساختارها
نظریه مجموعه های سخت و نرم و مشکک
جبر جامع
کاربرد نظریه گراف در شیمی
پست الکترونیکی (E_mail)
amadanshekaf(at)semnan.ac.ir
alimadanshekaf@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
سمنان-میدان دانشگاه، روبروی پارک سوکان-پردیس یک دانشگاه سمنان-دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر-گروه ریاضی- ص.ق پستي : 363-35195 - کد پ:19111- 35ثابت0231-3366264

سایر تلفن ها
داخلی6264