صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 9489

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/02   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/01/07


دکتر فرزاد توکل همدانی
درجهاستادیار
تاریخ تولد1345/06/29
پست الکترونیکی (E_mail)
f_tavakkoll@yahoo.ca
آدرس صفحه خانگی
http://sun.semnan.ac.ir/~ftavakkol/
آدرس محل تدریس تلفن
سمنانثابت02331533988