صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 7142

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/08/13   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/08/13


دکتر هادی سلطانی زاده
درجهاستادیار
تاریخ تولد1357/05/17
محل تولد همدان
پست الکترونیکی (E_mail)
h_soltanizadeh@semnan.ac.ir
h_soltanizadeh@sun.semnan.ac.ir
h_soltanizadeh@iust.ac.ir
h.soltanizadeh@gmail.com
آدرس صفحه خانگی
sun.semnan.ac.ir/~h_soltanizadeh