دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مبانی کامپیوتر  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 برنامه سازی پیشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 معماری کامپیوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 برنامه سازی سیستم(زبان اسمبلی)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نظریه زبان ها و ماشینها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 پایگاه داده ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر  نرم افزار
 آزمایشگاه سیستم عامل  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شبکه های کامپیوتری  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مبانی برنامه نویسی  3.0 عمومی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 فارسي1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه (1)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق 1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق 2  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 فارسی 2  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه 2  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 رياضيات پيش دانشگاهي  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 فيزيك عمومي پيش دانشگاهي  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 شيمي عمومي (پيش دانشگاهي)  3.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 شيمي پيش دانشگاهي  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه پيش نياز دانشگاه  4.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه پيش دانشگاهي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  همه رشته ها  
 رياضي پيش دانشگاهي  2.0 پایه  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجه پيش دانشگاهي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  همه رشته ها  
 فيزيك پيش دانشگاهي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  همه رشته ها  
 معارف اسلامي 1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 معارف اسلامي 2  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق و تربيت اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 متون اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان فارسي  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجي  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تربيت بدني 1  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تربيت بدني 2  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تنظيم خانواده و جمعيت  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق اسلامي  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زيست شناسي عمومي  2.0 عمومی  کارشناسی  روانشناسي   
 زبان پيش دانشگاهي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 عربي پيش دانشگاهي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انديشه اسلامي 1(مبدا ومعاد )  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انديشه اسلامي 2(نبوت وامامت )  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انسان در اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 حقوق اجتماعي وسياسي در اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 فلسفه اخلاق ( با تکيه برمباحث تربيتي )  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 آيين زندگي ( اخلاق کاربردي)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 عرفان عملي اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انقلاب اسلامي ايران  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 انديشه سياسي امام خميني (ره)  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ تحليلي صدر اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاريخ امامت  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تفسير موضوعي قرآن  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تفسير موضوعي نهج البلاغه  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 مباني جامعه شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مباني روانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  3.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 آشنائي با کامپيوتر و کاربرد آن  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 تاريخ ادبيات جهان  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مباني اطلاع رساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 شيوه هاي يادگيري و مطالعه  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 کتابخانه و کتابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 آشنائي با نرم افزارهاي کتابخانه اي و اطلاع رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 ماشين نويسي و حروفچيني رايانه اي فارسي لاتين  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 آشنائي با چاپ و نشر  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 زبان تخصصي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 اصول و مباني مديريت كتابخانه  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 زبان تخصصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مجموعه سازي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مجموعه سازي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 فهرست نويسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 رده بندي ديويي  3.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مرجع شناسي عمومي فارسي عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مرجع شناسي عمومي لاتين  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مواد و خدمات کتابخانه اي براي کودکان و نوجوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 مواد و تجهيزات ديداري شنيداري (سمعي و بصري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 گزارش نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 کار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40