دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1393
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مقاومت مصالح پيشرفته3.0محمد دامغانی نوری
طراحي مكانيزمهاي پيشرفته3.0محمد دامغانی نوری
ديناميك ماشين3.0محمد دامغانی نوری
الاستيسيته (1)3.0محمد دامغانی نوری
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
مقاومت مصالح 13.0امین نیکوبین
مبانی کامپیوتر3.0شیث ابوالمعالی
معماری کامپیوتر3.0شیث ابوالمعالی
مدارهاي الكترونيكي3.0شیث ابوالمعالی
مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر4.0شیث ابوالمعالی
طراحي الگوريتمها3.0مارال صالحی
طراحی اجزا 13.0امین نیکوبین
صرف و نحو (2)3.0بهنوش اصغری
صرف و نحو (1)3.0بهنوش اصغری
نحو 23.0بهنوش اصغری
نحو 14.0بهنوش اصغری
روش تحقيق و ماخذشناسي3.0بهنوش اصغری
قرائت متون تفسيري قرآن كريم4.0بهنوش اصغری
فن ترجمه3.0بهنوش اصغری
ترجمه از عربي به فارسي و برعكس4.0بهنوش اصغری
متون نظم و نثر دوره عباسي دوم2.0بهنوش اصغری
متون نظم و نثر دوره عباسي اول2.0بهنوش اصغری
فقه اللغه2.0بهنوش اصغری

تابستان سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آز _ مكانيك سيالات1.0محمد صادق ولی پور

پاییز سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آزمايشگاه زبان 11.0علی ضیغمی
مكانيك ضربه اي 13.0محمد دامغانی نوری
رياضيات پيشرفته 23.0محمد صادق ولی پور
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
تجزيه و تحليل کلام و کاربردشناسي زبان 2.0حسین رضویان  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10