دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی

این گروهها به هیچ دانشکده ای وابسته نمی باشند.
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 کتابداری     اساتید دروس
 مدیریت آموزشی     اساتید دروس
 مهندسی زلزله     اساتید دروس
 سازه های هیدرولیکی     اساتید دروس
 خاک و پی سازی     اساتید دروس
 راه و ترابری     اساتید دروس
 اقتصاد     اساتید دروس
 مدیریت بازرگانی     اساتید دروس
 مدیریت ساخت  مدیریت ساخت   اساتید دروس

دانشکده علوم پايه
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 علوم کامپیوتر     اساتید دروس
 شیمی     اساتید دروس
 رياضي     اساتید دروس
 فيزيك     اساتید دروس
 آمار     اساتید دروس

دانشکده مهندسي
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 صنايع  مهندسي صنايع   اساتید دروس
 مكانيك  مهندسي مكانيك   اساتید دروس
 مواد  مهندسي مواد   اساتید دروس

دانشکده علوم انساني
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 تربيت بدني     اساتید دروس
 زبان وادبيات عرب     اساتید دروس
 زبان وادبيات فارسي     اساتید دروس
 الهيات     اساتید دروس
 حقوق     اساتید دروس
 معارف اسلامي     اساتید دروس
 زبانشناسي همگاني     اساتید دروس
 زبان و ادبیات انگلیسی     اساتید دروس
 فقه و مبانی حقوق اسلامی     اساتید دروس

دانشکده هنر
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 معماري     اساتید دروس
 گرافيك     اساتید دروس
 فرش     اساتید دروس
 نقاشی     اساتید دروس
 طراحی صنعتی     اساتید دروس
 صنایع دستی     اساتید دروس
 پژوهش هنر  پژوهش هنر   اساتید دروس
 طراحی پارچه  طراحی پارچه   اساتید دروس
 ارتباط تصویری  ارتباط تصویری   اساتید دروس

دانشکده مهندسي شيمي ، نفت و گاز
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 شيمي     اساتید دروس
 مهندسی شیمی  مهندسي شيمي   اساتید دروس

دانشکده آموزشكده دامپزشكي
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 دامپزشكي     اساتید دروس

دانشکده برق و کامپیوتر
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مهندسی برق - قدرت     اساتید دروس
 مهندسی کنترل     اساتید دروس
 مهندسی پزشکی     اساتید دروس
 مهندسی کامپیوتر و فناوری اط     اساتید دروس
 مهندسی الکترونیک     اساتید دروس
 مهندسی مخابرات     اساتید دروس
 مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)  مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)   اساتید دروس
 مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)  مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)   اساتید دروس
 هوش مصنوعی  هوش مصنوعی   اساتید دروس

  
1   2   3