دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  احسان آرمان
 
 

 دکتر ساسان آزادی کنارمرکی
 
 

 دکتر محمدرضا آشوری
 
 

 دکتر رضا آقا بابائی
 
 

  سیروس آقاخانی
 
 

 مهندس فرهاد آل علی
 
 farhadale@yahoo.com

  علی اکبر آل محمد
 
 

 دکتر سید کاظم ابراهیمی
 
 

 دکتر محسن ابراهیمی
 
 mebrahimi@profs.semnan.ac.ir

 دکتر محسن ابراهیمی
 
 

 دکتر محسن ابراهیمی
 
 

 مهندس شیث ابوالمعالی
 
 

 دکتر محمد ابوعطا
 
 Abouata_m@yahoo.com

 دکتر اسمعيل ابونوري
 
 e.abounoori@profs.semnan.ac.ir

 دکتر سید ابوتراب احمدپناه
 
 


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16