دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر سیف ا... سعدالدین
 
 S_SADODIN@IUST.AC.IR

 دکتر محمد جواد سعدی
 
 

  محمد علی سلطانیان
 
 

 دکتر هادی سلطانی زاده
 sun.semnan.ac.ir/~h_soltanizadeh
 h_soltanizadeh@semnan.ac.ir

 دکتر محمدرضا سلیمی اول بجستانی
 
 

  غلامرضا سماوی
 
 

 مهندس کاوه سمیعی
 
 kavehsamiei@gmail.com

 مهندس سید حسین سیادتی
 
 Hossein[delete this]ATsemnandotacdotir

 مهندس سعید شاغولی
 
 

 دکتر رستم شامحمدی
 
 rshamohammadi@gmail.com

 دکتر علی محمد شاه سنی
 
 

 دکتر محمد کاظم شربتدار
 سمنان - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی 3513119111
 msharbatdar@semnan.ac.ir

 دکتر غلامعلی شفابخش
 
 

 دکتر یدا... شکری
 
 

 دکتر علی شهزادی
 
 


  
1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12   13   14   15   16