دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1388
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
اپتيك3.0حسین غفارنژاد

پاییز سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
نظريه ميدانهاي كوانتومي (1)3.0حسین غفارنژاد

بهار سال 1387
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مكانيك آماري پيشرفته (1)3.0حسین غفارنژاد
گرانش (1)3.0حسین غفارنژاد  
1   2   3   4  5   6   7   8   9   10