دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1386
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مكانيك كوانتمي 14.0حسین غفارنژاد

پاییز سال 1385
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
نظريه گروهها3.0حسین غفارنژاد
الكتروديناميك (1)4.0حسین غفارنژاد

پاییز سال 1383
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
فيزيك جديد14.0حسین غفارنژاد
فيزيك مدرن3.0حسین غفارنژاد  
1   2   3   4   5  6   7   8   9   10