دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر سید جواد احمد پناهی
 
 

 دکتر مجتبی احمدیه خانه سر
 
 

  علی اردستانی
 
 

 دکتر علی اصغر اروجی
 
 aliaorouji@ieee.org

 دکتر مجید اسحقی گرجی
 
 

  ناصر اسکندریان
 
 neskandarian@semnan.ac.ir

  علی اسماعیلی ایولی
 
 

 دکتر احسان اسمعیلی طاهری
 
 taheri@profs.semnan.ac.ir

 دکتر ناهید اشرفی
 
 

 دکتر بهنوش اصغری
 
 behnoosh.asghari@yahoo.com

  علیرضا اصغری
 
 

 دکتر مجید افصحی
 
 

 دکتر حسن اکبری بیرق
 www.DrAkbari.com
 

  حکیمه اکبری
 
 

 دکتر اصغر اکبری فرود
 
 


  
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16