دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 مهندس مرتضی قاضی سعیدی
 
 

  سمانه قدس
 
 

  مسعود قدس
 
 

 دکتر علی قدوسیان
 
 

  علیرضا قره جلو
 
 

  سعید قره چلو
 
 

 دکتر خسرو قزوینیان
 
 

 دکتر مجید قلهکی
 http://profs.semnan.ac.ir/mgholhaki
 mgholhaki@semnan.ac.ir

 دکتر حمیدرضا قلی پور دیزجی
 
 

 دکتر مهرداد قمی نژاد
 
 

 مهندس محرم قهرمانی درویش
 
 honaresemnan@gmail.com

 دکتر محمد علی کافی فلاورجانی
 
 

 دکتر باقر کرامتی
 
 

 دکتر مصطفی کریمی احمد آباد
 
 

 دکتر امید کریمی
 http://profs.semnan.ac.ir/okarimi
 omid.karimi[at sign]profs.semnan.ac.ir


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16