دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر محمد سعید کریمی
 
 

  حمید کشاورز
 http://profs.semnan.ac.ir/hkeshavarz
 keshavarzsina@gmail.com

 دکتر پرویز کشاورزی
 
 

 دکتر اسکندر کلوری
 http://profs.semnan.ac.ir/ekolvari
 kolvari[at sign]semnan.ac.ir

  فرحناز کیان ارثی
 
 

 دکتر کوروش کیانی
 www.kouroshkiani.com
 kkiani2004@yahoo.com

 دکتر رضا کی پور
 
 

 دکتر محسن گرامی
 
 

 دکتر بهروز گل محمدی
 
 

  شهربانو لطفی
 
 

  علی مالکی
 
 

 مهندس حسن محب شاهدین
 
 

 دکتر راضیه محجوب
 
 

 دکتر سعید محمدیان سمنانی
 
 

 دکتر داود محمدی
 
 


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16