دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1383
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
الكترومغناطيس 24.0حسین غفارنژاد

بهار سال 1382
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
متدولوژي (روش تحقيق)2.0عظیم حمزئیان

پاییز سال 1381
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
رياضي فيزيك 13.0حسین غفارنژاد  
1   2   3   4   5   6  7   8   9   10