دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر علیرضا موتمنی
 
 

 دکتر مهدی موحدی محب
 
 

 دکتر سید محمد موسوي بفرویی
 
 mohamad_smm@yahoo.com

 دکتر سید مسعود موسوی شفائی
 
 smshafaee@gmail.com

  فرشته مومن
 
 

 مهندس مرضيه مومن
 http://www.momen.sina-teb.ir
 momen573@yahoo.com

 دکتر علي مهدوي
 
 mahdavi@profs.semnan.ac.ir

  علی مهدی پور شیرایه
 
 

 دکتر حسین مهربان
 
 

  محمد مهدی مهرجو
 
 

 مهندس سید محمد مهرنیا
 
 smmehrnia@yahoo.com

 دکتر حسين نادرپور
 naderpour.semnan.ac.ir
 naderpour@semnan.ac.ir

  علی اصغر نادری
 
 

  لیلا نادری
 
 

 دکتر محمد نجارزاده
 http://profs.semnan.ac.ir/mnajjarzadeh
 mnajjarzadeh(at)profs.semnan.ac.ir


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   15   16