دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1381
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
رياضي فيزيك 23.0حسین غفارنژاد
مكانيك تحليلي 23.0حسین غفارنژاد

پاییز سال 1380
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مباني فلسفي مكانيك كوانتومي2.0حسین غفارنژاد

بهار سال 1380
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مكانيك تحليلي 13.0حسین غفارنژاد  
1   2   3   4   5   6   7  8   9   10