دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1379
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
فيزيك پايه 14.0حسین غفارنژاد
فيزيك پايه 13.0حسین غفارنژاد
نسبيت3.0حسین غفارنژاد

بهار سال 1379
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
فيزيك پايه 24.0حسین غفارنژاد
فيزيك الكتريسته ومغناطيس2.0حسین غفارنژاد

بهار سال 1378
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
كليات فلسفه2.0عظیم حمزئیان  
1   2   3   4   5   6   7   8  9   10