دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

بهار سال 1392
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مكانيك سيالات 23.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
آزمايشگاه زبان 22.0علی ضیغمی
آزمايشگاه زبان 31.0علی ضیغمی
مكالمه 22.0علی ضیغمی
مكالمه 31.0علی ضیغمی
الكترونيك 23.0سعید مظفری
زبان تخصصي2.0سعید مظفری
ديناميك سيالات محاسباتي3.0فرهاد طالبی
محاسبات عددي پيشرفته3.0فرهاد طالبی
مباحث منتخب سيالات3.0فرهاد طالبی
ترجمه عربي بفارسي و فارسي بعربي 12.0علی ضیغمی
قرائت مطبوعات و استفاده از راديو و تلويز2.0علی ضیغمی
انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي)3.0محمد صادق ولی پور
طراحي مبدلهاي حرارتي3.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
لايه هاي مرزي 13.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
هندبال (1)2.0روح الله حق شناس
مقدمات بيومكانيك ورزشي2.0روح الله حق شناس
فيزيولوژي ورزشي (2)2.0روح الله حق شناس

پاییز سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مقاومت مصالح 13.0عبدالحسین فریدون
مكالمه 12.0علی ضیغمی
مباني اطلاع رساني 2.0رحمان معرفت
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
روزنامه ها و مجله هاي عربي3.0علی ضیغمی
نامه نگاري و خلاصه نويسي2.0علی ضیغمی
متون نظم و نثر از سقوط بغداد تاعصرحاضر4.0علی ضیغمی
متون نظم ونثر از آغاز تا سقوط بغداد4.0علی ضیغمی
خواص فیزیکی مواد3.0عباس هنربخش رئوف
كليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي)2.0حسین رضویان

بهار سال 1391
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
آز- انتقال حرارت1.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
مقاومت مصالح 13.0عبدالحسین فریدون
مقاومت مصالح 13.0حسين نادرپور
ايستايي 12.0حسين نادرپور
ايستايي 22.0حسين نادرپور
بهينه سازي سازه ها3.0حسين نادرپور
ديناميك گازهاي پيشرفته 13.0سیف ا... سعدالدین
انتقال حرارت پيشرفته (تشعشع)3.0سیف ا... سعدالدین
روشهاي توليد و كارگاه3.0سیف ا... سعدالدین
انتقال حرارت 22.0سیف ا... سعدالدین
مكانيك سيالات 23.0سیف ا... سعدالدین
مباحث برگزيده در تبديل انرژي3.0سیف ا... سعدالدین
ترموديناميك 23.0سیف ا... سعدالدین
آز _ مكانيك سيالات1.0محمد صادق ولی پور
ساختمان داده ها3.0مارال صالحی
هيدورليك و پنوماتيك2.0سیف ا... سعدالدین
هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته3.0سیف ا... سعدالدین
كيهان شناسي3.0حسین غفارنژاد
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
اندازه گيري الكتريكي2.0فرزاد توکل همدانی
سيستمهاي انتقال 13.0فرزاد توکل همدانی
آز- اندازگيري و مدار 11.0فرزاد توکل همدانی
الكترونيك 13.0فرزاد توکل همدانی
انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي)3.0محمد صادق ولی پور
برنامه سازی پیشرفته1.0مرضيه مومن
مكالمه و محاضره سمعي و بصري 11.0علی ضیغمی
مكالمه و محاضره سمعي و بصري 21.0علی ضیغمی  
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10