دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

  سید ابراهیم اکرمی
 http://profs.semnan.ac.ir/akramisa
 akramisa@ipm.ir

 دکتر نوشین الهی پناه
 
 

 دکتر نیما امجدی
 
 

  علی اکبر امین بیدختی
 http://profs.semnan.ac.ir/aaminbeidokhti
 a_aminbeidokhti@yahoo.com

 دکتر حمیدرضا ایزدفر
 
 

 دکتر سامان بابای کفاکی
 
 sbk@semnan.ac.ir

 مهندس ابراهیم باقری طالقانی
 
 e_bt_1980@yahoo.com

  سهیلا بزاز بنابی
 
 sbazazbonabi@semnan.ac.ir

 دکتر مهدی بهزاد
 
 

 دکتر محمد علی بهشتی نیا
 
 

 دکتر رحمان بهمنی سنگسری
 
 

 دکتر محمود بیدخام
 
 

 دکتر ایمان ا... بیگدلی
 http://profs.semnan.ac.ir/ibigdeli
 bigdeli9@gmail.com

 دکتر مجتبی بیگلری
 
 

  فاطمه پاکباز
 
 


  
1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16