دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 نيروگاه حرارتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد بخار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تاسيسات برق و كنترل نيروگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربين گاز و موتورجت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي سيستمهاي تبريد و سردخانه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حرارت مركزي و تهويه مطبوع 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- تاسيسات حرارتي وبرودتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ماشينهاي آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاههاي آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آلودگي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك مدرن  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ياتاقان و روغنكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مديريت صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي توليد و كارگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل اتوماتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ماشينهاي حرارتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاء 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- كنترل اتوماتيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي دوار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ساختمان شاسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ساختمان بدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شناخت فلزات صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشين به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي راهسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ماشينهاي حرارتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شناسایی آماری الگو  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي ورباتيک
 سیستم های فازی  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي ورباتيک
 پردازش تصاویر دیجیتال  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي ورباتيک
 مدلسازي و تعبير سه بعدي  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي
 پردازش زبان طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر  هوش مصنوعي
 امنيت شبكه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر  4.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي کامپيوتر   
 آز شبكه هاي كامپيوتري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نقشه برداری  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 برنامه نويسي کامپيوتر  3.0 تخصصی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 سمينار  2.0 عمومی  کارشناسی ارشد  مهندسي عمران  مكانيك خاك و پي
 پايان نامه  6.0 عمومی  کارشناسی ارشد  مهندسي عمران  مكانيك خاك و پي
 طراحي معماري  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تاریخ و تئوري معماري  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 معماري پسا مدرن  2.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 طراحی منظر  2.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 مقدمات طراحي معماري 2  2.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 آشنايي با معماري معاصر  0.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 هنرومعماري ايران  2.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 هنرومعماري ايران  2.0 عمومی  همه مقاطع  همه رشته ها  
 خواص فیزیکی مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مواد   
 درختان و درختچه های مناطق خشک و بیابانی  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی   
 شناسایی گیاهان مناطق خشک و بیابانی  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی   
 درختان و درختچه های مناطق خشک و بیابانی  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی   
 شناسایی گیاهان مناطق خشک و کویری  2.0 تخصصی  همه مقاطع  مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی   
 هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته  3.0 تخصصی  همه مقاطع  مهندسي مكانيك  تبديل انرژي


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  40