دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1390
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
الكتروديناميك (2)3.0حسین غفارنژاد
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
آز _ مكانيك سيالات1.0محمد صادق ولی پور
بهينه سازي سازه ها3.0حسين نادرپور
تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته3.0حسين نادرپور
آمار و احتمالات مهندسي2.0حسين نادرپور
سازه هاي فلزي2.0حسين نادرپور
ماشين آلات ساختماني2.0حسين نادرپور
سمينار2.0حسين نادرپور
مباحث برگزيده در تبديل انرژي3.0محمد صادق ولی پور
مواد و خدمات کتابخانه اي براي کودکان و نوجوانان2.0رحمان معرفت
تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته3.0محمد کاظم شربتدار
محاسبات عددي2.0حسين نادرپور
سازه هاي بتن آرمه 13.0محمد کاظم شربتدار
آزمایشگاه پایگاه داده ها1.0مارال صالحی
كنترل پروژه3.0مارال صالحی

بهار سال 1390
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
مقاله نويسي و محاضره2.0صادق عسكري
مكالمه 1(عملي)1.0صادق عسكري
نقد ادبي3.0صادق عسكري
تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان اموي2.0صادق عسكري
تاريخ ادبيات دوره معاصر2.0صادق عسكري
نيروگاه حرارتي 13.0محمد صادق ولی پور
كنترل اتوماتيك3.0امین نیکوبین
آز - مقاومت مصالح1.0امین نیکوبین
رياضيات پيشرفته 23.0محمد صادق ولی پور
تكنولوژي عالي بتن2.0محمد کاظم شربتدار
تكنولوژي بتن وآزمايشگاه2.0محمد کاظم شربتدار
سازه هاي بتن آرمه 23.0محمد کاظم شربتدار
مباحث ويژه در مكانيك جامدات3.0محمد کاظم شربتدار
مباني رياضيات4.0محمدرضا صافی
مقاومت مصالح 13.0عبدالحسین فریدون
روش اجزاء محدود 13.0عبدالحسین فریدون
روش تنش تجربي 23.0عبدالحسین فریدون
انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي)3.0محمد صادق ولی پور
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
الكترونيك صنعتي3.0ناصر اسکندریان
الكترونيك قدرت 13.0ناصر اسکندریان
مواد مرکب (کامپوزيت ها)3.0احمد قاسمی قلعه بهمنی
طراحي معماري (5)4.0کاوه سمیعی
آشنايي بامعماري جهان2.0کاوه سمیعی
مباني نظري معماري2.0کاوه سمیعی
طراحي نهايي (پروژه)6.0کاوه سمیعی
مقدمات طراحي معماري 22.0کاوه سمیعی
عناصر و جزئيات ساختماني 12.0کاوه سمیعی
عناصر و جرئيات ساختماني 22.0کاوه سمیعی

تابستان سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
زبان خارجي 3.0عماد چنگیزی  
1   2  3   4   5   6   7   8   9   10