دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر بهنام خوش اندام
 
 

 دکتر قدرت ا... خیاطیان
 
 

 دکتر علی خیرالدین
 http://kheyroddin.semnan.ac.ir
 kheyroddin@semnan.ac.ir

  حسین دامغانیان
 
 

 دکتر محمد دامغانی نوری
 
 

 دکتر جواد دمیرچی
 
 damirchi(at)profs.semnan.ac.ir

  عباس دیدبان
 
 

  حسین ذوالفقاری لقب
 
 

  دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
 
 rajabi@semnan.ac.ir

 دکتر مریم رجبی
 
 

 دکتر محمود رحمانی
 
 

 دکتر محمد رحیمی
 
 mrahimi@sun.semnan.ac.ir

 دکتر ناصر رحیمی
 
 

 دکتر علی محمد رضایی
 http://profs.semnan.ac.ir/arezaei
 rezaei_am@yahoo.com

 دکتر امید رضایی فر
 
 


  
1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16