دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 روانشناسی     اساتید دروس
 علوم تربیتی ، آموزش و پرورش     اساتید دروس
 ریاضی  رياضي   اساتید دروس
 مدیریت آموزشی  مدیریت آموزشی   اساتید دروس
 کتابداری  كتابداري و اطلاع رساني   اساتید دروس

دانشکده مهندسی عمران
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 عمران     اساتید دروس
 مهندسی سازه     اساتید دروس
 زلزله  مهندسی عمران - زلزله   اساتید دروس
 سازه های هیرولیکی  مهندسی عمران - راه و ترابری   اساتید دروس
 راه و ترابری  مهندسی عمران - راه و ترابری   اساتید دروس
 مدیریت ساخت  مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی   اساتید دروس
 خاک و پی  مهندسی عمران - خاک و پی   اساتید دروس

دانشکده کویر شناسی
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 بیابان زدایی     اساتید دروس
 مهندسی منابع طبیعی  مهندسی منابع طبیعی   اساتید دروس

دانشکده گردشگری
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مدیریت جهانگردی     اساتید دروس
 مدیریت گردشگری  مدیریت گردشگری   اساتید دروس

دانشکده اقتصاد و مدیریت
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 حسابداری     اساتید دروس
 مدیریت بازرگانی     اساتید دروس
 اقتصاد     اساتید دروس
 مدیریت صنعتی  مدیریت صنعتی   اساتید دروس

دانشکده دامپزشکی و دامپروری
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 دامپروری     اساتید دروس
 علوم صنایع غذایی  علوم صنایع غذایی   اساتید دروس
 دامپزشکی حرفه ای  دامپزشکی حرفه ای   اساتید دروس
 دامپروری  دامپروري   اساتید دروس

دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 ریاضی کاربردی  ریاضی کاربردی   اساتید دروس
 ریاضی  رياضي   اساتید دروس
 آمار  آمار   اساتید دروس
 علوم کامپیوتر  علوم کامپیوتر   اساتید دروس

دانشکده مهندسی - مواد و صنایع
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مهندسی متالورژی     اساتید دروس
 مهندسی صنایع     اساتید دروس

  
1  2   3