صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 5486

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/09/07   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/09/07


مهندس کاوه سمیعی
درجهمربی
علایق شخصی معماری : طراحی معماری، تاریخ و تئوری معماری، معماری پسا مدرن، طراحی منظر، معماری اکولوژیک، معماری و باغسازی ژاپنی.
سایر: شعر، فلسفه، جامعه شناسی، سینما، عکاسی و علم جدید.
پست الکترونیکی (E_mail)
kavehsamiei@gmail.com
k_samiei@semnan.ac.ir
آدرس محل تدریس تلفن
گروه معماری دانشکده هنر دانشگاه سمنانثابت0231- 3325671