صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 11520

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   مقاومت مصالح پيشرفته  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34063008
رشته مهندسي مكانيك
گرایش طراحي كاربردي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1393
ترم تحصیلی بهار


مراجع درس  

عنوان مرجع مقاومت مصالح پیشرفته
نوع مرجع کتاب
توضیحات نویسنده دکتر محمود شاکری
فایل های مربوطه
 1.  2.  3. 

عنوان مرجع مقاومت مصالح پیشزفته:فصل چهار
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع مقاومت مصالح پیشرفته:پیچش
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع استوانه های جدار ضخیم
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دیسکهای دوار
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1.