صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 11520

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   طراحي مكانيزمهاي پيشرفته  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 34063026
رشته مهندسي مكانيك
گرایش طراحي جامدات
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1393
ترم تحصیلی بهار


مراجع درس  

عنوان مرجع Analytical Kinematics Of Mechanisms
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع جزوه کمک آموزشی، بخش ترسیمی
نوع مرجع جزوه
فایل های مربوطه
 1.