صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 11520

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   ديناميك ماشين  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 24063025
رشته مهندسي مكانيك
گرایش طراحي جامدات
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1393
ترم تحصیلی بهار


مراجع درس  

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل سوم
میله بندی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل چهارم
مراکز آنی دوران
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل پنجم
تعیین سرعت توسط مراکز آنی دوران و مولفه ها
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل ششم
تعیین سرعت در مکانیسمها به روش سرعتهای نسبی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل هفتم
تعیین شتاب در مکانیسمها
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل سیزدهم
زنجیر چرخ دنده ها، پیچهای انتقال، مزیت مکانیکی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل شانزدهم
نیروهای استاتیکی در ماشینها
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع دینامیک و سینماتیک ماشین ها - مارتین
نوع مرجع کتاب
توضیحات فصل هفدهم
نیروهای ماند در ماشینها
فایل های مربوطه
 1. تاریخ های مهم  

روزتاریخزمانتوضیحات
یکشنبه 1392/09/17 17:00:00 امتحان میان ترم