فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/04/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/05/08


دکتر مجید قلهکی
درجهاستادیار
علایق شخصی ورزش
تحقیق
پست الکترونیکی (E_mail)
mgholhaki@semnan.ac.ir
gholhakiphd@yahoo.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.semnan.ac.ir/mgholhaki
آدرس محل کار تلفن
سمنان- کیلومتر 3 جاده دامغان- پردیس فنی 1 دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی عمران