صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 6031

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/05/29   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1393/05/29


دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
درجهاستادیار
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
rajabi@semnan.ac.ir
سایر تلفن ها
ثابت02333383351