فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1390/08/07   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1390/10/06


دکتر محمد کاظم شربتدار
درجهاستادیار
تاریخ تولد1344/08/08
محل تولد سمنان
پست الکترونیکی (E_mail)
msharbatdar@semnan.ac.ir
m_sharbatdar@hotmail.com
آدرس صفحه خانگی
سمنان - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی 3513119111
آدرس محل کار تلفن
سمنان - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی 3513119111ثابت0231-3335405

سایر تلفن ها
ثابت0231-3354121