صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 3867

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/08/12   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/08/12


دکتر پژمان رضائی
درجهاستادیار
تاریخ تولد1356/06/20
محل تولد تهران
پست الکترونیکی (E_mail)
p_rezaei@itrc.ac.ir
prezaei@semnan.ac.ir