صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 1839

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1391/05/02   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1391/05/02


دکتر سامان بابای کفاکی
درجهاستادیار
تاریخ تولد1359/10/08
محل تولد قائم شهر
پست الکترونیکی (E_mail)
sbk@semnan.ac.ir