دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور  فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه   »   درس  فلسفه اخلاق ( با تکيه برمباحث تربيتي ) 

کد درس 1120
رشته همه رشته ها
نوع درس عمومی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری