دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده برق و کامپیوتر » اساتید دانشکده 

دکتر ساسان آزادی کنارمرکی
 
 

مهندس شیث ابوالمعالی
 
 

دکتر مجتبی احمدیه خانه سر
 
 

دکتر علی اصغر اروجی
 
 aliaorouji@ieee.org

ناصر اسکندریان
 
 neskandarian@semnan.ac.ir

دکتر مجید افصحی
 
 

دکتر اصغر اکبری فرود
 
 

دکتر نیما امجدی
 
 

دکتر حمیدرضا ایزدفر
 
 

دکتر فرزاد توکل همدانی
 http://sun.semnan.ac.ir/~ftavakkol/
 

دکتر مصطفی جزایری
 
 

عباس دیدبان
 
 

دکتر پژمان رضائی
 
 p_rezaei@itrc.ac.ir

مهندس مرتضی زنگیان
 
 

دکتر هادی سلطانی زاده
 sun.semnan.ac.ir/~h_soltanizadeh
 h_soltanizadeh@semnan.ac.ir


  
1  2