دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی » اساتید دانشکده 

علی اکبر امین بیدختی
 http://profs.semnan.ac.ir/aaminbeidokhti
 a_aminbeidokhti@yahoo.com

دکتر ایمان ا... بیگدلی
 http://profs.semnan.ac.ir/ibigdeli
 bigdeli9@gmail.com

دکتر معصومه خسروی
 سمنان، مهدیشهر(دربند)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
 m.kh@inbox.com

دکتر علی محمد رضایی
 http://profs.semnan.ac.ir/arezaei
 rezaei_am@yahoo.com

دکتر پروین رفیعی نیا
 
 

مریم صابری
 http://profs.semnan.ac.ir/msaberi/index.php?i=5&low=0
 saberi1707@gmail.com

دکتر سیاوش طالع پسند
 
 

حمید کشاورز
 http://profs.semnan.ac.ir/hkeshavarz
 keshavarzsina@gmail.com

فرحناز کیان ارثی
 
 

دکتر محمد علی محمدی فر
 
 

رحمان معرفت
 Http://profs.semnan.ac.ir/rmarefat
 rmarefat@semnan.ac.ir

دکتر شاهرخ مکوند حسینی
 
 

دکتر محمود نجفی
 
 

دکتر مرتضی نظیفی
 
 


  
1