دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مهندسی عمران » اساتید دانشکده 

دکتر یاسر جعفریان
 
 yjafarianm@iust.ac.ir

دکتر عبدالحسین حداد
 
 ahadad@semnan.ac.ir

خسرو حسینی
 
 

خسرو حسینی
 
 

دکتر علی خیرالدین
 http://kheyroddin.semnan.ac.ir
 kheyroddin@semnan.ac.ir

دکتر محمود رحمانی
 
 

دکتر امید رضایی فر
 
 

دکتر محمد کاظم شربتدار
 سمنان - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران - صندوق پستی 3513119111
 msharbatdar@semnan.ac.ir

دکتر غلامعلی شفابخش
 
 

دکتر اسماعیل عاشوری
 PROFS.ASHOORI@GMAIL.COM
  profs.semnan.ac.ir/eashoori

دکتر مجید قلهکی
 http://profs.semnan.ac.ir/mgholhaki
 mgholhaki@semnan.ac.ir

دکتر محمد علی کافی فلاورجانی
 
 

دکتر محمد سعید کریمی
 
 

دکتر محسن گرامی
 
 

دکتر حسين نادرپور
 naderpour.semnan.ac.ir
 naderpour@semnan.ac.ir


  
1  2