دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده گردشگری » اساتید دانشکده 

دکتر محمد نجارزاده
 http://profs.semnan.ac.ir/mnajjarzadeh
 mnajjarzadeh(at)profs.semnan.ac.ir


  
1