دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده اقتصاد و مدیریت » اساتید دانشکده 

دکتر رضا آقا بابائی
 
 

دکتر سید کاظم ابراهیمی
 
 

دکتر اسمعيل ابونوري
 
 e.abounoori@profs.semnan.ac.ir

حسین دامغانیان
 
 

دکتر عظیم ا... زارعی
 
 

دکتر رحمان سعادت
 
 

دکتر علیرضا عرفانی
 
 erfani88@gmail.com

دکتر میکاییل عظیمی
 
 

دکتر داود فیض
 
 

دکتر رضا محمدی گرفمی
 http://garfamy.webs.com
 rgarfamy@semnan.ac.ir

دکتر مجید مداح
 
 majid.maddah@profs.semnan.ac.ir

دکتر علیرضا موتمنی
 
 

دکتر سید محمد حسین هاشمیان
 
 

محمد همتی
 
 


  
1