دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر » اساتید دانشکده 

دکتر سامان بابای کفاکی
 
 sbk@semnan.ac.ir

دکتر فاطمه حسینی
 
 fahosseini1980@yahoo.com

دکتر جواد دمیرچی
 
 damirchi(at)profs.semnan.ac.ir

دکتر محمدرضا صافی
 
 safi_mohammadreza@yahoo.com

دکتر علی غفاری
 
 

دکتر امید کریمی
 http://profs.semnan.ac.ir/okarimi
 omid.karimi[at sign]profs.semnan.ac.ir

دکتر علی معدنشکاف
 
 amadanshekaf(at)semnan.ac.ir

دکتر رضا معمارباشی
 
 r_memarbashi(At)profs.semnan.ac.ir

رضا ولی اللهی مهریزی
 
 rvaliollahi at semnan.ac.ir


  
1