دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مهندسي » اساتید دانشکده 

دکتر محمدرضا آشوری
 
 

سهیلا بزاز بنابی
 
 sbazazbonabi@semnan.ac.ir

دکتر محمد علی بهشتی نیا
 
 

دکتر مجتبی بیگلری
 
 

دکتر محمد تجلی
 
 

دکتر محمد علی حاج موسی
 
 

مهندس رمضانعلی حاجی قربانی
 
 

دکتر امیر حسنی
 
 

دکتر محمد دامغانی نوری
 
 

دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
 
 rajabi@semnan.ac.ir

دکتر سیف ا... سعدالدین
 
 S_SADODIN@IUST.AC.IR

حسن عبدا... پور
 
 habd@semnan.ac.ir

مائده علی تبار
 
 

دکتر اسماعیل عمادالدین
 
 

دکتر عبدالحسین فریدون
 http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FhZhI0IAAAAJ&view_op=list_works&cstart=20
 afereidoon@semnan.ac.ir


  
1  2