دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده شیمی » اساتید دانشکده 

دکتر اسکندر کلوری
 http://profs.semnan.ac.ir/ekolvari
 kolvari[at sign]semnan.ac.ir


  
1