دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده علوم انساني » اساتید دانشکده 

علی اکبر آل محمد
 
 

دکتر محسن ابراهیمی
 
 mebrahimi@profs.semnan.ac.ir

دکتر محسن ابراهیمی
 
 

دکتر محسن ابراهیمی
 
 

دکتر محمد ابوعطا
 
 Abouata_m@yahoo.com

علی اردستانی
 
 

علی اسماعیلی ایولی
 
 

دکتر احسان اسمعیلی طاهری
 
 taheri@profs.semnan.ac.ir

دکتر بهنوش اصغری
 
 behnoosh.asghari@yahoo.com

دکتر حسن اکبری بیرق
 www.DrAkbari.com
 

حکیمه اکبری
 
 

دکتر نوشین الهی پناه
 
 

دکتر مصطفی جباری
 
 .jabbari38@gmail.com

دکتر حمیدرضا حسن زاده توکلی
 
 

دکتر عبدا... حسن زاده میر علی
 
 hasanzadeh.mirali@profs.semnan.ac.ir


  
1  2  3  4