دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده هنر » اساتید دانشکده 

احسان آرمان
 
 

سیروس آقاخانی
 
 

مهندس فرهاد آل علی
 
 farhadale@yahoo.com

دکتر سید ابوتراب احمدپناه
 
 

مهندس ابراهیم باقری طالقانی
 
 e_bt_1980@yahoo.com

سید محمد امید روشناس
 
 

ناصر ساداتی
 
 

غلامرضا سماوی
 
 

مهندس کاوه سمیعی
 
 kavehsamiei@gmail.com

مهندس محرم قهرمانی درویش
 
 honaresemnan@gmail.com

مهندس سید محمد مهرنیا
 
 smmehrnia@yahoo.com


  
1