دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مهندسي شيمي ، نفت و گاز » اساتید دانشکده 

دکتر مهدی پروینی
 
 

دکتر محمد نادر تطف الهی
 
 

دکتر منصور جهانگیری
 
 

علی حقیقی اصل
 
 

دکتر بهنام خوش اندام
 
 

دکتر بهمن زارع نژاد
 
 

دکتر ابراهیم نجفی
 
 

دکتر مسعود نصیری زرندی
 
 

دکتر فرشاد ورامینیان
 
 

دکتر فرامرز هرمزی
 
 


  
1