دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
اصول طراحي كمپايلر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مهندسي نرم افزار 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
اصول طراحي پايگاه داده ها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مهندسي نرم افزار 2 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - سيستم عامل مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - پايگاه داده ها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
پروژه مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
كار آموزي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
روشهاي محاسبات عددي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
نظرية محاسبات مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
طراحي مدارهاي واسطه مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - مدارهاي واسطه مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مهندسي اينترنت مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
طراحي و پياده سازي سيستمهاي بيدرنگ مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مدلسازي و ارزيابي سيستمهاي كامپيوتري مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
اصول طراحي واسط كاربر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
برنامه نويسي توصيفي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
برنامه نويسي همروند مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
گرافيك كامپيوتري 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
محيط هاي چند رسانه اي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
سيستم هاي خبره مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
شبيه سازي كامپيوتري مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
گرافيك كامپيوتري 2 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
طراحي خودكارمدارهاي ديجيتال مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
ريز پردازنده 2 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
سيگنالها و سيستمها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
امنيت شبكه مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مباحث ويژه در مهندسي كامپيوتر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز شبكه هاي كامپيوتري مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21