دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده علوم پايه » اساتید دانشکده 

سعید زال زاده
 
 szalzadeh@semnan.ac.ir

دکتر سید حسن زوار موسوی نیاکی
 
 

دکتر نقی سعادت جوی عصر
 
 

مهندس سید حسین سیادتی
 
 Hossein[delete this]ATsemnandotacdotir

مهندس سعید شاغولی
 
 

مهندس مارال صالحی
 
 maralsalehi@gmail.com

دکتر مهدی صالحی
 http://sun.semnan.ac.ir/~msalehi/
 msalehi@sun.semnan.ac.ir

دکتر مهدی علی اکبری
 
 

علی عموزاده
 
 

الهه غریب شاهیان
 
 

دکتر حسین غفارنژاد
 
 hghafarnejad@yahoo.com

معصومه فائز
 
 

دکتر مصطفی فضلی
 
 

سمانه قدس
 
 

مسعود قدس
 
 


  
1  2  3